rejestrlekow.pl

Brilique

Brilique jest lekiem sprzedawanym jako: tabletki powlekane. W zależności od wielkości opakowania dostępny produkt różni się ceną. Prosimy o przeanalizowanie poniższej tabeli i zapoznanie się ze szczegółami.

Brilique dostępny jest na receptę. Skonsultuj się ze swoim lekarzem w celu jej otrzymania.

Brilique nie jest lekiem refundowanym (dane z dnia: 1.05.2014 ).

Dostępne opakowania:
Postać Cena Producent
tabl. powl. 90 mg 56 tabl. 381.90 zł AstraZeneca
Ulotka leku:

W skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilna dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST lub z uniesieniem odcinka ST), w tym u pacjentów leczonych farmakologicznie lub za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej lub pomostowania aortalno-wieńcowego.

Doustnie. Leczenie rozpocząć od podania pojedynczej dawki nasycającej 180 mg i kontynuować dawką 90 mg podawaną 2 razy na dobę; pacjenci powinni również przyjmować codziennie kwas acetylosalicylowy w dawce 75-150 mg. Czas trwania leczenia wynosi 12 mies. U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym przedwczesne przerwanie leczenia przeciwpłytkowego może skutkować zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zawału mięśnia sercowego, dlatego należy unikać przedwczesnego przerywania leczenia preparatem. U pacjentów stosujących klopidogrel możliwa jest bezpośrednia zmiana terapii na tikagrelor.
Nie jest konieczna zmiana dawkowania u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby oraz u pacjentów z niewydolnością nerek; nie zaleca się stosowania u pacjentów dializowanych.
Preparat może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Często: duszność, krwawienie z nosa, krwotok żołądkowo-jelitowy, krwawienia podskórne lub do skóry właściwej, siniaczenie, krwotok w miejscu zabiegu (nakłucia). Niezbyt często: krwotok śródczaszkowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, krwotok do oka (wewnątrzgałkowy, spojówkowy, siatkówkowy), krwioplucie, krwawe wymioty, krwotok z wrzodu żołądka i jelit, krwotok z guzków krwawniczych odbytu, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwotok w jamie ustnej (w tym krwawienie z dziąseł), wymioty, biegunka, ból brzucha, nudności, niestrawność, wysypka, świąd, krwotok z układu moczowego, krwawienie z pochwy (w tym metrorrhagia), krwotok po zabiegu, krwotok. Rzadko: hyperurykemia, stan splątania, parestezje, krwotok z ucha, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, krwotok do przestrzeni zaotrzewnowej, zaparcie, krwiak śródstawowy, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, krwotok z razy, krwotok pourazowy.

Nadwrażliwość na tikagrelor lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynne krwawienie patologiczne. Krwotok śródczaszkowy w wywiadzie. Ciężkie i umiarkowane zaburzenia czynności wątroby. Jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 (np. ketokonazolu, klarytromycyny, nefazodonu, rytonawiru, atazanawiru).

Nie zaleca się stosowania w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie terapii tikagrelorem. Nie należy karmić piersią podczas leczenia preparatem.

Tikagrelor jest substratem izoenzymu CYP3A4. Silne inhibitory CYP3A4 (ketokonazol, klarytromycyna, nefazodon, rytonawir, atazanawir) zwiększają narażenie na tikagrelor - jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane. Umiarkowane inhibitory CYP3A4 (diltiazem, amprenawir, aprepitant, erytromycyna, flukonazol) mogą być stosowane jednocześnie z tikagrelorem. Induktory CYP3A4 (ryfampicyna, deksametazon, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital) zmniejszają narażenie na tikagrelor i skuteczność leku - zachować ostrożność podczas terapii skojarzonej. Tikagrelor jest substratem P-gp. Silne inhibitory P-gp (werapamil, chinidyna, cyklosporyna) mogą zwiększać narażenie na tikagrelor - zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania. Tikagrelor, będąc umiarkowanym inhibitorem CYP3A4, nasila działanie i toksyczność innych leków metabolizowanych przez ten izoenzym. Nie stosować preparatu z symwastatyną lub lowastatyną w dawkach >40 mg (ryzyko nasilenia toksyczności inhibitora reduktazy HMG-CoA); można stosować z atorwastatyną. Nie stosować z substratami CYP3A4 o wąskim indeksie terapeutycznym (cyzapryd, alkaloidy sporyszu). Tikagrelor, będąc inhibitorem P-gp, zwiększa narażenie na digoksynę, cyklosporynę - w trakcie jednoczesnego stosowania zaleca się dokładną obserwację kliniczną i monitorowanie parametrów laboratoryjnych. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby tikagrelor wpływał na skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Tikagrelor nie jest inhibitorem CYP2C9 i jest mało prawdopodobne, aby zaburzał metabolizm leków metabolizowanych przez ten izoenzym, takich jak warfaryna czy tolbutamid. Zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z preparatami wywołującymi bradykardię (β-adrenolityki, antagoniści wapnia o typie diltiazemu i werapamilu, digoksyna). W trakcie badań klinicznych nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji tikagreloru z ASA, inhibitorami pompy protonowej, statynami, β-adrenolitykami, inhibitorami ACE i antagonistami receptora angiotensyny, jak również z heparyną, heparyną drobnocząsteczkową i dożylnymi inhibitorami GpIIb/IIIa stosowanymi przez krótki czas. Jednoczesne stosowanie z heparyną, enoksaparyna lub dezmopresyną nie wpływało na czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT), aktywowany czas krzepnięcia (ACT) ani na oznaczanie aktywności czynnika Xa, jednak ze względu na potencjalne interakcje farmakodynamiczne, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu z lekami zmieniającymi hemostazę. Zachować ostrożność w przypadku stosowania z SSRIs (paroksetyna, sertralina, cytalopram), ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia.

Zobacz listę wszystkich zamienników leku Brilique

Nazwa Postać Cena
Brilique tabl. powl. 90 mg 56 tabl. 381.90 zł

Nazwa postać dawka Opakowanie Zapłata pacjenta Zakres wskazań

Opinie o leku Brilique:

Liczba komentarzy: 26

Posted by: Kevinpab on April 16, 2018, 8:32 a.m.

top erectile dysfunction medication <a href=http://erectiledysfunctionpillsntx.com/>buy erectile dysfunction medications online</a> erectile implants <a href="http://erectiledysfunctionpillsntx.com/">buy erectile dysfunction pills online</a>

4

Posted by: ed drugs list on April 17, 2018, 1:30 a.m.

erectile stimulator <a href=http://edpillsdrugs.com/>buy erectile dysfunction pills</a> erectile disorder treatment <a href="http://edpillsdrugs.com/">erectile enhancement pills</a>

4

Posted by: MarkJap on April 17, 2018, 1:51 a.m.

why erectile dysfunction <a href=http://edpils-gg.com/>erectile enhancement pills</a> erectile vacuum device <a href="http://edpils-gg.com/">new drugs for ed</a>

4

Posted by: ed pills on April 17, 2018, 9:03 a.m.

erectile dysfunction and topical formulas erectile vacuum device erectile tissue definition

3

Posted by: LdrgeTah on April 17, 2018, 9:13 a.m.

review erectile dysfunction pump <a href=http://dc-shuttle.com/>best erectile dysfunction drug</a> erectile vitamins <a href="http://dc-shuttle.com/">ed drugs over the counter</a> http://dc-shuttle.com/

4

Posted by: eddrugsgeneric.com on April 18, 2018, 5:34 a.m.

erectile function <a href=http://eddrugsgeneric.com/#>erectile pills over the counter</a> erectile dysfunction injections <a href="http://eddrugsgeneric.com/#">ed drugs generic</a>

4

Posted by: KoldrHolf on April 18, 2018, 7:06 a.m.

is erectile dysfunction a disease <a href=http://edpilsmystery.com/>best drugs for ed</a> erectile specialist <a href="http://edpilsmystery.com/">best erectile dysfunction drug</a>

5

Posted by: erection pills on April 18, 2018, 8:40 a.m.

erectile pills

5

Posted by: EarnestNak on April 18, 2018, 10:56 a.m.

erectile support <a href="http://erectiledysfunctionlq.com/">buy erectile dysfunction pills</a> erectile deformity <a href="http://erectiledysfunctionlq.com/">ed drugs list</a>

4

Posted by: ed meds online on April 18, 2018, 12:03 p.m.

Thanks for your text. I would also love to say that the health insurance brokerage also utilizes the benefit of the particular coordinators of any group insurance policy. The health insurance agent is given a summary of benefits wanted by somebody or a group coordinator. What any broker does is hunt for individuals or maybe coordinators that best match those demands. Then he presents his referrals and if both parties agree, the particular broker formulates an agreement between the 2 parties.

5

Posted by: buy erectile on April 19, 2018, 4:29 a.m.

Seriously a lot of excellent information!

5

Posted by: ed pills on April 19, 2018, 7:15 a.m.

erectile issues after 40 is erectile dysfunction treatable erectile issues

4

Posted by: erectile dysfunction on April 20, 2018, 4:49 p.m.

erectile pills online india

5

Posted by: Jorgecroge on April 21, 2018, 12:54 a.m.

buy cialis sample pack cialis 5 mg schweiz

3

Posted by: Joddycroge on May 7, 2018, 1:28 a.m.

<a href="http://bikecommunications.com/#">Cialis Coupon 2018</a> cialis per paypa chinese cialis 50 mg cialis 5 effetti collaterali cialis sicuro in linea cialis prices in england canadian drugs generic cialis <a href=http://bikecommunications.com/#Coupon>cialis copay card</a>

3

Posted by: SamuelNed on Aug. 5, 2018, 9:15 p.m.

Whoa many of amazing knowledge. cialis generika per nachnahme bestellen bed <a href="https://cialisrxt.com/#">cialis generic</a> erasmus bristol erfahrungsbericht cialis <a href=https://cialisrxt.com/#>generic cialis</a>

5

Posted by: utaletqgyg on Aug. 14, 2018, 9:47 a.m.

<a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis online canadian pharmacy</a> buy cialis online canada http://motechautomotive.com

3

Posted by: ktaletkcff on Aug. 14, 2018, 11:46 a.m.

<a href="http://motechautomotive.com">where to buy cialis online</a> order cialis in canada http://motechautomotive.com

4

Posted by: wtaletzcva on Aug. 14, 2018, 1:46 p.m.

<a href="http://missreplicawatches.com">cialis 5mg price</a> order cialis online canadian pharmacy http://missreplicawatches.com

3

Posted by: ztaletoiab on Aug. 14, 2018, 3:47 p.m.

<a href="http://missreplicawatches.com">how to order cialis</a> cialis 20 mg http://missreplicawatches.com

5

Posted by: mtalethwvj on Aug. 14, 2018, 5:36 p.m.

<a href="http://baymontelreno.com">cialis coupons online</a> cialis price http://baymontelreno.com

5

Posted by: vtaletxlez on Aug. 14, 2018, 6:53 p.m.

<a href="http://gigawatt6.com">generic cialis pills</a> order 5mg cialis http://gigawatt6.com

4

Posted by: staletwtak on Aug. 14, 2018, 8:10 p.m.

<a href="http://psychologytweets.com">brand cialis name online order</a> cialis online pharmacy http://psychologytweets.com

4

Posted by: ktaletdvcs on Aug. 14, 2018, 9:24 p.m.

<a href="http://bakerssign.com">buy levitra 10mg</a> price for levitra http://bakerssign.com

4

Posted by: btaletcvbv on Aug. 14, 2018, 10:38 p.m.

<a href="http://bakerssign.com">generic levitra online canada</a> cheap levitra no prescription http://bakerssign.com

3

Posted by: xtaletnapb on Aug. 14, 2018, 11:48 p.m.

<a href="http://bullsac.com">does generic levitra work</a> difference between cialis and levitra http://bullsac.com

4

Brilique

Podstawowe informacje

Substancja aktywna: tikagrelor

Postać: tabletki powlekane

Działanie:

Kategoria:

Recepta: na receptę

Refundacja: Nie