rejestrlekow.pl

Adepend

Adepend jest lekiem posiadającym działanie leczy uzależnienie od alkoholu. Sprzedawany jest jako: tabletki powlekane. W zależności od wielkości opakowania dostępny produkt różni się ceną. Prosimy o przeanalizowanie poniższej tabeli i zapoznanie się ze szczegółami.

Adepend dostępny jest na receptę. Skonsultuj się ze swoim lekarzem psychiatrą w celu jej otrzymania.

Adepend nie jest lekiem refundowanym (dane z dnia: 1.05.2014 ).

Dostępne opakowania:
Postać Cena Producent
tabl. powl. 50 mg 28 tabl. 301.05 zł Orpha Devel
Ulotka leku:

Preparat wskazany jest do stosowania u pacjentów dorosłych w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu ("pragnienie”).

Doustnie. Leczenie powinno być zapoczątkowane i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów uzależnionych od alkoholu. Przed leczeniem należy się upewnić, że organizm pacjenta jest wolny od opioidów. Dorośli: zalecana dawka wynosi 50 mg na dobę (1 tabl. na dobę). U pacjentów z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami wątroby i (lub) nerek należy rozważyć dostosowanie dawkowania. Nie można określić typowego czasu trwania leczenia, ponieważ preparat jest stosowany jako terapia uzupełniająca, a czas powrotu do zdrowia u pacjentów uzależnionych od alkoholu jest zróżnicowany nawet wówczas, gdy uczestniczą oni w leczeniu psychologicznym. Zalecany czas trwania leczenia wynosi co najmniej 3 mies., konieczne może być jednak wydłużenie leczenia. Skuteczność udowodniona jest w badaniach z grupą kontrolną w okresie do 12 mies. Chlorowodorek naltreksonu nie powoduje zależności psychicznej ani fizycznej. W czasie długotrwałego leczenia nie występuje osłabienie działania antagonistycznego.
Tabletki powinny być przyjmowane na czczo, z płynem. Tabletki są podzielne.

Bardzo często: ból głowy, zaburzenia snu, niepokój, nerwowość; ból brzucha, skurcze jelit, nudności, wymioty; ból stawów i mięśni; osłabienie. Często: zwiększona energia, przygnębienie, drażliwość; pragnienie, zawroty głowy, osłupienie, dreszcze, wzmożona potliwość; nasilone łzawienie; ból w klatce piersiowej; biegunka, zaparcie; wysypka, świąd; zatrzymanie moczu; opóźniony wytrysk nasienia, osłabienie potencji; utrata apetytu. Rzadko: niepokój, depresja, myśli samobójcze, próby samobójcze; zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy; szumy uszne; niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi; zaburzenia wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz). Bardzo rzadko: małopłytkowość idiopatyczna.

Nadwrażliwość na naltrekson lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre zapalenie wątroby. Ciężkie zaburzenie czynności wątroby. Ciężkie zaburzenie czynności nerek. Pacjenci przyjmujący analgetyki opioidowe. Pacjenci uzależnieni od opioidów bez skutecznego odstawienia. Pacjenci z ostrymi objawami odstawienia opioidów. Pacjenci z objawami odstawienia po podaniu chlorowodorku naloksonu. Dodatni wynik badania moczu w kierunku opioidów.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania naltreksonu u kobiet w ciąży - preparat powinien być podawany kobietom w ciąży wyłącznie ze ścisłych wskazań oraz po dokładnym rozważeniu, czy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Nie wiadomo, czy chlorowodorek naltreksonu lub 6-beta-naltreksol przechodzi do mleka kobiecego - preparat powinien być podawany kobietom karmiącym ze ścisłych wskazań oraz po dokładnym rozważeniu, czy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Doświadczenie dotyczące wpływu chlorowodorku naltreksonu na właściwości farmakokinetyczne innych substancji jest obecnie ograniczone. Jednoczesne leczenie naltreksonem i innymi lekami powinno być przeprowadzane ostrożnie i starannie nadzorowane. Badania in vitro wykazały, że ani chlorowodorek naltreksonu, ani jego aktywny metabolit, 6-beta-naltreksol, nie jest metabolizowany przez enzymy cytochromu P450 - jest więc mało prawdopodobne, że leki hamujące lub pobudzające enzymy cytochromu P450 mają wpływ na właściwości farmakokinetyczne preparatu. Nie przeprowadzono badań interakcji z innymi lekami (np.: disulfiramem, amitryptyliną, doksepiną, litem, klozapiną, benzodiazepinami). Interakcje między naltreksonem a alkoholem nie są znane. W trakcie stosowania preparatu nie należy stosować opioidów. Jeżeli pacjent wymaga leczenia opioidem, np. analgezji opioidowej w przypadkach nagłych, dawka konieczna do uzyskania tego samego efektu terapeutycznego może być większa niż normalnie. W tych przypadkach depresja oddechowa i zaburzenia krążenia będą silniej wyrażone i będą dłużej trwały. Łatwiej mogą wystąpić objawy związane z uwolnieniem histaminy. Nie należy stosować dużych dawek opioidów w celu przełamania blokady, ponieważ po ustąpieniu działania naltreksonu może dojść do ostrego przedawkowania opioidów, z możliwością zgonu (nasilona lub przedłużająca się depresja ośrodka oddechowego). Po leczeniu preparatem pacjenci mogą być bardziej wrażliwi na leki zawierające opioidy.

Zobacz listę wszystkich zamienników leku Adepend

Nazwa Postać Cena
Adepend tabl. powl. 50 mg 28 tabl. 301.05 zł

Nazwa postać dawka Opakowanie Zapłata pacjenta Zakres wskazań

Opinie o leku Adepend:

Liczba komentarzy: 1

Posted by: Klara on May 21, 2018, 1:31 a.m.

To bardzo skuteczny lek. Eliminuje potrzebę napicia się alkoholu.Polecam..

5

Adepend

Podstawowe informacje

Substancja aktywna: naltrekson

Postać: tabletki powlekane

Działanie: leczy uzależnienie od alkoholu

Kategoria: Ośrodkowy układ nerwowy

Recepta: na receptę

Refundacja: Nie